หน้าแรก
สมัครสมาชิก
ประกาศ ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

https://www.chopachipa.org/ เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2565

อัพเดต 2021-11-24

เปิดรับรับสมัครแล้ว

สำหรับโรงเรียนและหน่วยงาน ที่มีการดำเนินงานด้านกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

ในการ...ขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

ประจำปี 2565

 

ประเภทรางวัล  

1. รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

2. รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literete Organizetien : HLO)

สาขาการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game


3.  รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปีงบประมาณ 2565


4. รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปีงบประมาณ 2565


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  30 พฤศจิกายน  2564 


สนใจ!! สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในคู่มือสมัครขอรับรางวัล

ข้อ 1. และ ข้อ  2. 

ข้อ 3. 

ข้อ 4.


และกรอกกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

 สมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ นะคะ

กดสมัครที่>> https://forms.gle/8n2gpUoTjWuGPZvFA


ข่าวสารชมรม


ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับเว็บไซต์
เกี่ยวกับเรา

ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

  • อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
    ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • 0-2590-4590
  • 0-2590-4584
  • chopachipagame@gmail.com

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนท์ จังหวัดปทุมธานี